Modernizarea cadrului juridic pentru Contractele de servicii financiare încheiate la distanță: prin intermediul Directivei (UE) 2023/2673

Scopul reglementării contractelor încheiate la distanță este de a proteja consumatorii în contextul creșterii comerțului electronic, asigurându-se că au acces la informații clare și complete înainte de a lua o decizie de cumpărare și că pot beneficia de un drept de retragere fără a fi nevoiți să ofere o justificare pentru decizia lor. Aceste măsuri sunt menite să încurajeze încrederea în utilizarea mediilor digitale pentru cumpărături, contribuind astfel la funcționarea eficientă și echitabilă a pieței interne.

În Noiembrie 2023, Uniunea Europeană a adoptat Directiva (UE) 2023/2673 (*), acesta fiind destinată să modernizeze și să armonizeze reglementările privind contractele de servicii financiare încheiate la distanță. Această directivă aduce modificări esențiale Directivei 2011/83/UE, extinzându-i domeniul de aplicare și consolidând protecția consumatorilor în contextul digitalizării accelerate a serviciilor financiare.

1. Scurtă introducere

Amintim că potrivit Directivei 2011/83/UE, contractele încheiate la distanță sunt definite ca acele contracte de furnizare de bunuri sau servicii încheiate între un comerciant și un consumator în cadrul unui sistem de vânzare sau de prestare de servicii la distanță organizat de comerciant, fără prezența fizică simultană a părților. Această definiție include situațiile în care părțile sunt fizic separate la momentul încheierii contractului și utilizează una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță, cum ar fi internetul, telefonia sau alte metode de comunicare electronică.

Aceasta directivă acoperă diverse aspecte, inclusiv informațiile precontractuale pe care comercianții trebuie să le furnizeze consumatorilor, dreptul consumatorilor de a renunța la contracte într-un anumit interval de timp (de obicei 14 zile), și cerințe specifice legate de confirmarea informațiilor furnizate.

2. Obiectivele Directivei (UE) 2023/2673

Noua Directivă își propune să adapteze cadrul legal existent la noile realități tehnologice și de piață, introducând reglementări specifice pentru serviciile financiare la distanță, care includ serviciile bancare, creditarea, asigurările, pensiile private, investițiile și plățile. În acest context, s-au identificat patru domenii majore de intervenție:

2.1 Informațiile precontractuale

Profesioniștii sunt obligați să furnizeze informații detaliate și accesibile cu cel puțin o zi înainte de a lega consumatorul de un contract, asigurându-se că acesta are timpul necesar pentru a evalua și compara ofertele.

2.2 Dreptul de retragere:

S-a clarificat și extins aplicabilitatea dreptului de retragere, introducându-se cerințe pentru ca procedura de retragere să fie la fel de simplă ca și cea de încheiere a contractului. Facilitățile de retragere trebuie să fie ușor accesibile și să folosească formulări clare, cum ar fi: „Retrageți-vă din Contract aici”.

2.3 Consilierea adecvată:

Profesioniștii trebuie să ofere explicații adecvate și gratuite despre serviciile financiare propuse înainte de încheierea contractului, pentru a ajuta consumatorii să înțeleagă dacă serviciile sunt potrivite pentru nevoile și situația lor financiară.

2.4 Intervenția umană:

În era digitalizării, unde instrumentele automatizate cum ar fi consilierii robotici sau chatbox-urile devin omniprezente, consumatorii pot solicita intervenția umană, asigurându-se astfel că pot primi asistență personalizată atât în faza precontractuală, cât și pe parcursul derulării sau reînnoirii contractului.

2.5 Implementarea și implicațiile Directivei (UE) 2023/2673

Directiva (UE) 2023/2673 stabilește un cadru clar pentru transparența și echitatea contractelor de servicii financiare la distanță, reflectând nevoia de protecție crescută a consumatorilor într-un mediu digital în continuă evoluție. Statele membre sunt obligate să transpună aceste reglementări în legislația națională într-un termen de doi ani (până la data de 19 Decembrie 2025) și încă șase luni să le aplice, adică începând cu data de 19 iunie 2026.

2.6 Considerații finale

Directiva (UE) 2023/2673 marchează un progres semnificativ în adaptarea cadrului legislativ la dinamica rapidă a tehnologiei și la evoluția continuă a modurilor de interacțiune între consumatori și profesioniști în sectorul financiar. Această directivă vizează asigurarea unui grad superior de securitate și transparență pentru consumatori, întărind în același timp funcționarea eficientă a pieței interne, consolidându-se astfel protecția consumatorilor și dezvoltarea unui mediu comercial mai echitabil și accesibil, esențial pentru creșterea încrederii și a stabilității economice în întreg spațiul european.

(*) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32023L2673

Avocat Dragoș Schwartz, MANCIU & ASOCIAȚII

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *